Overslaan en naar de inhoud gaan
Vleermuizen maken overuren

Vleermuizen maken overuren

Kunstmestproducent Yara zette in Sluiskil enkele jaren geleden al een eerste stap naar meer biodiversiteit. In en rondom twee bunkers uit de Tweede Wereldoorlog net buiten de fabrieksterreinen werd veel afval achtergelaten. Geen pretje. Daarom bouwden Yara en Stichting Landschapsbeheer Zeeland de bunkers om tot vleermuizenwinterverblijf. En dat werpt zijn vruchten af. Geen sluikstorters meer! Nu maken enkel vleermuizen er nog overuren. Eerder deed een overwinterende grootoorvleermuis al zijn intrede in de bunkers.

Ook op het bedrijfsterrein zelf maakt Yara werk van meer natuur. Zo doen enkele braakliggende bedrijventerreinen dienst als tijdelijke natuur, is Yara de trotse bezitter van bijenhotels en plaatst het bedrijf nestkasten voor onder meer de slechtvalk die er ook heeft gebroed. De valk gaat als ideale vogelverschrikker de duivenoverlast op het terrein tegen. En niet alleen de natuur vaart er wel bij, ook de werknemers zijn trots op hun bedrijf en denken en werken mee aan meer natuur.