Overslaan en naar de inhoud gaan

Zelf aan de slag

Op zoek naar inspirerende ideeën en voorbeelden om je bedrijfsterrein te vergroenen? Bezoek dan regelmatig deze pagina!

 

Praat eens met een adviseur biodiversiteit

Binnen 2B Connect werden adviseurs opgeleid die bedrijven helpen om te werken aan biodiversiteit. Denk daarbij aan het opmaken van een minibeheerplan, het zoeken naar opportuniteiten om te werken aan biodiversiteit of het internaliseren van dit thema in het milieumanagement van jouw bedrijf.

Heeft jouw bedrijf interesse om een adviseur te ontvangen? Raadpleeg de lijst met contactgegevens of neem vrijblijvend contact op met Jan Van den Berghe  (jan.vandenberghe@blenders.be).

2B Connect
 
 

Hoeveel kost dat, als ik mijn bedrijventerrein ecologisch aanleg?

Is een ecologisch bedrijventerreinen goedkoper in aanleg en onderhoud dan een traditionele inrichting en beheer? Dit is een vaak gehoorde vraag. Als bedrijf ga je liever niet over een nacht ijs. Ook niet wanneer het gaat over het beheer van de buitenruimte.
Het antwoord op de vraag is niet eenduidig. Het hangt immers af van verschillende factoren, zoals de keuze van de natuurdoelen, de bodemvruchtbaarheid en de schaalgrootte van het beheer.
Met de rekentool van 2B Connect kan je op eenvoudige manier de kosten vergelijken van ecologisch versus traditioneel groenbeheer en -inrichting. De tool helpt overheden, bedrijven, ontwikkelaars, parkmanagers en hun dienstverleners de kosten verkennen van zowel bedrijventerreinen als individuele bedrijfskavels. Let wel: de rekentool blijft een kostensimulatie. Voor een gedetailleerde prijsberekening neem je steeds best contact op met een groenaannemer.

 

Concrete tips voor je bedrijf

De provincie Antwerpen nam op haar website heel wat concrete tips op die bedrijven kunnen toepassen om een positieve impact te hebben op de biodiversiteit. Van het maken van een inrichtings- en beheerplan en het aanplanten van streekeigen bomen en struiken op het eigen terrein tot het gebruik van duurzaam kantoormateriaal.

 

Inspirerende praktijkvoorbeelden

De publicatie Bedrijven en Biodiversiteit. Inzichten uit de Community of Practice geeft inzicht in de relatie van bedrijven met natuur en biodiversiteit. Dertien praktijkverhalen van uiteenlopende bedrijven, waaronder Interface, ASN Bank, Eneco, Heineken en Heijmans, vormen een inspiratie voor bedrijven die aan de slag willen met groen ondernemerschap.

Kies voor inheemse bomen en struiken van autochtone herkomst

‘Planten van hier’ zijn bomen en struiken die al zeer lang in onze gebieden vertoeven en dus zeer goed aangepast zijn aan de bodem en leefomstandigheden in onze streken. Toch is slechts 5% van ons groen nog écht plant van hier. Zij hebben nochtans belangrijke voordelen: ze zijn goed voor de biodiversiteit, versterken de regionale identiteit, hebben vermoedelijk grotere overlevingskansen,…
Het label Plant van Hier helpt je om bewust te kiezen voor inheemse bomen en struiken bij aanplantingen. (foto veldesdoorn (c) Paul Busselen)

2B Connect

Een poel vol leven!

Wil je graag een vijver vol kikkers, salamanders en libellen? Deze fiche geeft je concrete tips voor de aanleg van een natuurlijke vijver.

 

2B Connect

Bouw je eigen bijenhotel

Wilde bijen zijn belangrijke bestuivers: dankzij hen kunnen we smullen van groenten en fruit en genieten van bloeiende bloemen. Wil je deze niet-agressieve bijen een handje helpen, dan kun je voor hen een bijenhotel kopen of zelf bouwen. Plaats of hang dit bijenhotel op een beschutte en zonnige plaats. Zorg ook voor voldoende voedsel door nectarrijke, streekeigen bloemen in de buurt te voorzien. (foto Kristin Van Laer)

 

Vermijd invasieve plantenexoten

Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, watercrassula,… zijn planten die er misschien leuk uit zien, maar het zijn ook invasieve plantenexoten. Deze planten werden ooit door toedoen van de mens naar onze streken gebracht en verspreiden zich nu op een massale manier. Hierdoor krijgen lokale planten minder kansen, is er economische schade, kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan,… Vermijd dus zeker de aanplant van deze soorten en kies voor alternatieven. Heb je invasieve plantenexoten op je terrein? Verwijder ze dan op een doordachte manier en vraag eventueel hulp aan een specialist. Ook de website van Invexo biedt een pak interessante informatie.

2B Connect

BIODIVA (Light) biodiversiteitsscan

Het vergroenen van je bedrijfsterrein is een belangrijke stap. Het internaliseren van het thema ‘biodiversiteit’ in de milieumanagementsystemen van je bedrijf, zorgt ervoor dat er ook een lange-termijnverankering is van dit thema in het bedrijfsbeleid. Via de biodiversiteitsscan krijg je als bedrijf een inzicht in de huidige status van biodiversiteit, de direct te nemen acties en de mogelijke toekomstige verbeteringstrajecten. Je kan kiezen voor BIODIVA of BIODIVA Light (voor KMO's en bedrijven die starten met biodiversiteit).

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

De Helpdesk Natuurlijk Kapitaal biedt kosteloos ondersteuning aan Nederlandse bedrijven die aan de slag willen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen en om bedrijfseconomische kansen te benutten.

Green deal

Bedrijven lopen soms tegen problemen aan als ze een duurzame stap willen maken. De Nederlandse Rijksoverheid kan helpen de knelpunten op te lossen door een Green Deal met deze bedrijven aan te gaan. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Tijdelijke natuur

Ligt de bestemming van je terrein vast, maar heb je nog geen onmiddellijke plannen om die bestemming te realiseren? Waarom biedt je op dit terrein dan niet tijdelijk ruimte aan beschermde dieren en planten? In Nederland kan je hiervoor een ontheffing tijdelijke natuur krijgen. Een voordeel voor de natuur, maar ook voor de ontwikkelaar! De website tijdelijkenatuur.nl vertelt je hoe je te werk gaat.

Platform BEE

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen omdat deze van vitaal belang zijn voor zowel de leefbaarheid als de economie. Het doel is het bedrijfsleven bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen en te bevorderen dat ook de zorg hiervoor onderdeel wordt van het bedrijfsbeleid.

 

 

2B Connect