Overslaan en naar de inhoud gaan
Puntjes op de i voor behoud kommavlinder

Puntjes op de i voor behoud kommavlinder

Lommel heeft iets met vlinders. Zo kwam er al een vlindernetwerk tot stand tussen bedrijven, de stad en de inwoners. Op 21 maart 2017 vond er in Lommel een persmoment plaats over de eerste terreinwerken voor de kommavlinder. Deze zeldzame vlinder leeft op de grens tussen industriegebied Kristalpark en het parkgebied Meysterbergen. Niet vreemd, want het gebied wordt gekenmerkt door droge heide en stuifduinen, waar de kommavlinder bijzonder goed gedijt. Een doordacht beheerplan moet het voortbestaan van deze unieke vlinder nu garanderen en laten samengaan met de bedrijvigheid op het Kristalpark.

"Om deze zeldzame vlindersoort alle kansen te geven, lieten de stad en de Lommelse Ondernemersclub (LOC) in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos een plan opmaken door de Vlinderstichting. Deze Nederlandse organisatie heeft veel deskundigheid opgebouwd rond vlinders en libellen. Medewerker Albert Vliegenthart inventariseerde in de zomer van 2016 de populatie kommavlinders in Lommel en hun favoriete broedplekjes. Op basis van zijn bevindingen werd een heel plan opgemaakt dat het voorbestaan van het beestje moet garanderen. Met dit plan kunnen de stad en de bedrijven nu aan de slag", zegt schepen van milieu Kris Verduyckt.

De eerste werkzaamheden op het terrein kaderen binnen 2B Connect en gingen al in maart 2017 van start. In april vat de tweede fase van de werken aan. De kap van dennen en berken zorgt voor meer zonlicht voor heide en andere planten. Bovendien zullen enkele landduinen van Meysterbergen weer zichtbaar worden. En laat dat net het ideale leefgebied voor de kommavlinder zijn.

Wilt u zelf ook iets ondernemen voor de kommavlinder? Lees meer over deze bijzondere, bedreigde soort: http://ecopedia.be/1329/dieren/Kommavlinder.