Overslaan en naar de inhoud gaan
oude graanrassen voor meer biodiversiteit

oude graanrassen voor meer biodiversiteit

2B Connect werkt aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, liggen die terreinen niet noodzakelijk in industriegebieden. En biodiversiteit reikt verder dan werken met inheemse plantensoorten. Het project besteedt bijvoorbeeld ook aandacht aan oude akkergewassen, om de genetische biodiversiteit daarvan in stand te houden.
Op grond van North Sea Port in Zeeland werd in het kader van het project Zeeuwse zesrijige wintergerst ingezaaid, en vorige week geoogst. De extensieve teelt van deze oude graansoort gaat goed samen met biodiversiteitsontwikkeling. Er wordt dunner ingezaaid en er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en andere gewasbeschermende middelen.
Akkervogels hebben veel baat bij deze manier van werken, zeker als er ook bloemrijke akkerranden en keverbanken worden ingezaaid. Een nulmeting voor het inzaaien leverde nul akkervogels op. Vandaag worden broedgevallen genoteerd van onder andere graspieper, veldleeuwerik, patrijs, kwartel en gele kwikstaart.
Bedrijven met interesse om zelf een perceel oude granen in te zaaien, kunnen een zakje zaaigoed aanvragen bij Alex Wieland alex@slz.landschapsbeheer.nl