Overslaan en naar de inhoud gaan
Kunstmatig landduin Wienerberger breidt al uit

Kunstmatig landduin Wienerberger breidt al uit

Het bedrijventerrein van Wienerberger Beerse paalt aan de Abtsheide, die samen het nabije Blak deel uitmaakt van het Europese NATURA 2000-netwerk. In de noordwestelijke hoek van haar bedrijventerrein realiseerde Wienerberger een kunstmatig landduin (1,1ha). Het landduin heeft een bufferende functie tussen industrie en natuur. De zandige toplaag werd over de volledige oppervlakte geënt met heidemaaisel. Op het landduin ontwikkelen zich naar verwachting open, droge heidevegetaties. Na inrichting wordt het terrein verder beheerd met het oog op ontwikkeling van de duinhabitats. Heidesoorten als levendbarende hagedis, tengere pantserjuffer en heidesabelsprinkhaan vinden hier dan ongetwijfeld een plaatsje. De natte biotopen aan de voet van het grondmassief zijn potentieel geschikt voor poelkikker en vinpootsalamander.

Landduinen groeien en verplaatsen zich normaliter door windwerking. Wienerberger Beerse zal het bestaande grondmassief buiten project via bijkomend grondverzet verder uitbreiden in noordelijke richting. Hierbij werden alvast binnen 2B-Connect de haarden van Japanse duizendknoop en andere exoten in het gebied duurzaam aangepakt. De nieuwe uitbreiding van het grondmassief wordt afgewerkt met magere zanden en geënt met heidemaaisel. Concreet wordt er op de overgang tussen industrie- en natuurgebied een oppervlakte van meer dan 1,7 ha ingericht als toekomstig landduin.

(foto (c) Joachim Hollevoet (Wienerberger)