Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Metalot Nature Landscape park

Metalot Nature Landscape park

Het Natura 2000-gebied Weerter en Budeler Bergen en Ringselvennen ligt op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Dit 3000 hectare grote gebied omvat de leefgebieden van de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de roodborsttapuit, maar dient ook als de thuisbasis voor de kamsalamander en de kleine modderkruiper. Het galigaanmoeras kent hier een voor Nederland unieke omvang en er zijn goede mogelijkheden voor verdere groei. Dit gebied kenmerkt zich verder door de afwisseling van natuur met bedrijventerreinen.

Omdat er te weinig bekend was over de waterhuishouding in het gebied om met de natuurdoelen aan de slag te gaan, is in 2015 het watersysteem in kaart gebracht. Deze metingen zijn het uitgangspunt voor de maatregelen die vanaf 2017 zullen worden uitgevoerd met als doel de verdroging in het gebied tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren. Daardoor blijft de bijzondere natuur en het karakteristieke landschap behouden en kan het verder ontwikkelen.

(foto (c) Natuurmonumenten)

Ligging 

Cranendonck (Budel-Dorplein - Noord-Brabant)

Aangemelde oppervlakte

5 hectare

Maatregelen

  • In onderzoeks- en voorbereidingsfase

Timing 

  • Onderzoeks- en voorbereidingsfase: 2016 – medio 2017
  • Uitvoering: medio 2017 -2018

Status

In opstart

Partners

Provincie Noord-Brabant in samenwerking met waterschap De Dommel, Vereniging Natuurmonumenten en gemeente Cranendonck

Budget

349.320 euro

Contactpersoon

Roel Velstra | r.velstra@cranendonck.nl