Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Elzenhof

Elzenhof

De omvormings- en beheermaatregelen die in het stadspark Elzenhof genomen worden, creëren een duidelijke verbinding tussen het park Elzenhof en het naastgelegen bedrijventerrein.

De maatregelen zorgen voor een verhoging van de biodiversiteit in zowel het park als in de openbare ruimte in en rond het bedrijventerrein Nieuwland. Het park is eveneens een stapsteen naar de Demervallei, een aangrenzend Natura 2000-gebied.

Ligging 

Aarschot (Vlaams-Brabant)

Aangemelde oppervlakte

15 hectare

Maatregelen

 • Opmaak inrichtingsplannen/(bos)beheerplannen
 • Aanplanten van o.a. knotbomen, streekeigen hagen en houtkanten
 • Aanleg bloemrijke hooilanden
 • Plaatsen insectentoren
 • Aanleg poelen
 • Ruiming bestaande poelen
 • Beheer kleine landschapselementen
 • Herinrichting vijver (oevers, eiland, ruiming,…)
 • Herstel grachtensysteem
 • Optimaliseren maaibeheer
 • Omvormen monotone gazonvlakken

Timing 

April 2016 – december 2018

Status 

In opstart

Partners

Stad Aarschot, Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw, provincie Vlaams-Brabant dienst Leefmilieu, provincie Vlaams-Brabant dienst Ruimtelijke ordening

Budget

193.147 euro

Contactpersoon

Tinne Cockx | tinne.cockx@rlnh.be
Jan Matthijs | jan.matthijs@aarschot.be