Overslaan en naar de inhoud gaan
  • De Kleine Hoeven en De Sleutel

De Kleine Hoeven en De Sleutel

Op de bedrijventerreinen de Sleutel en de Kleine Hoeven worden de natuurwaarden versterkt en de biodiversiteit vergroot. De Kleine Hoeven voorziet in duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden van het gebied. Met de aanleg van de ecologische zone aan de zuid- en westkant van bedrijventerrein de Sleutel wordt de oorspronkelijke functie van de Raamsloop hersteld.

Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel werkt samen met ondernemers, gevestigd op De Sleutel, om hun bedrijventerreinen meer biodivers in te richten.
 

Ligging 

Bladel en Reusel-De Mierden (Noord-Brabant)

Aangemelde oppervlakte

9,7 hectare

Maatregelen

  • Opstellen inrichtingsplannen groene infrastructuur
  • Kwalitatief versterken bestaande en geplande groene infrastructuur
  • Vergroten oppervlakte groene infrastructuur
  • Versterken of aanleggen van laanbeplanting t.b.v. de vleermuizenpopulatie
  • Herinrichting oeverzones
  • Aanbrengen van meer stroming en dynamiek in waterlopen
  • Vasthouden van gebiedseigen water
  • Voorkomen van droogval
  • Aanleg van een ecologische verbinding

Timing 

Inrichtingsmaatregelen: najaar 2016-voorjaar 2017

Beheermaatregelen: volledige projectperiode

Status 

In opstart.

Partners

Gemeente Bladel, gemeente Reusel-De Mierden, Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel en Het Huis van de Brabantse Kempen. Het project wordt samen met de provincie Noord-Brabant en het waterschap De Dommel gerealiseerd.

Budget

331.485 euro

Contactpersoon

Peter van Overdijk | pvoverdijk@brabantsekempen.eu