Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Automotive Campus

Automotive Campus

De Automotive Campus is dé innovatiehotspot in de regio Brainport in het zuiden van Nederland. Het ecosysteem voor green en smart mobility komt er bij elkaar voor ontmoeting, kennisdeling, engineering, testing, business development, onderwijs en training. De Automotive Campus onderscheidt zich internationaal door de hoogwaardige combinatie van Technology, Talent & Traffic. De Campus en de omgeving van de Campus worden ingericht als een ‘living lab’. Er wordt een inspirerend en uitdagend werk-, leer- en innovatielandschap ontwikkeld dat niet alleen inspeelt op de behoeften en wensen van de bedrijven en onderwijsinstellingen, maar ook op de wensen van bewoners, bezoekers en passanten. Uitgangspunt daarbij is het benutten en versterken van de groene kwaliteiten in de directe omgeving van de campus als toegevoegde waarde voor economische ontwikkeling, maar ook het versterken van economische kwaliteiten door groene ontwikkeling. 

Ligging 

Helmond (Noord-Brabant)

Aangemelde oppervlakte

1,9 hectare

Maatregelen

  • Aanbrengen centrale groene zone in de nog te ontwikkelen campus inclusief aansluiting op de omliggende ecologische zone
  • Aanbrengen diverse maatregelen voor de volgende doelsoorten; amfibieën (kamsalamander, poelkikker), dagvlinders (voor nat en droog habitat), bosvogels, waterweegbree, kleine modderkruiper
  • Treffen van voorzieningen voor uilen en vleermuizen

Timing 

Uitvoering: 2017 - 2018

Status 

In opstart

Partners

Gemeente Helmond

Budget

533.943 euro

Contactpersoon

Joyce Zeeuwen | j.zeeuwen@helmond.nl

Website 

www.automotivecampus.com