Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Albertknoop

Albertknoop

Het Zouwdal (als onderdeel van het gehele plangebied Albertknoop) verbindt de aanwezige natuurwaarden aan de oostzijde van het Albertkanaal met de eveneens grensoverschrijdende groene waarden op het grondgebied van Lanaken en ten noorden van Maastricht in het gebied van de Grensmaas en De Hoge Kempen.

Het Zouwdal zal een duurzame buffer en een ecologische corridor vormen tussen de ontwikkeling van een grensoverschrijdend bedrijventerrein aan de westzijde en de woonbebouwing (woonwijken Malberg en Oud-Caberg) aan de oostzijde van het dal.

(bovenstaande foto toont het wensbeeld, (c) buro Heusschen Copier)

Ligging 

Maastricht (Nederlands Limburg)

Aangemelde oppervlakte

4,5 hectare

Maatregelen

  • Grond- en nivelleringswerken
  • Diverse streekeigen aanplantingen in functie van de beoogde doelsoorten en het te creëren groene bufferlandschap

Timing 

Start uitvoering grondwerken begin 2018, uitgevoerd eind 2018

Status 

In voorbereiding

Partners

Gemeente Maastricht

Budget

535.500 euro

Contactpersoon

Guy Vloebergh | grensmanager@albertknoop.eu

Peter Rongen | peter.rongen@maastricht.nl

Website 

www.albertknoop.eu